Drömhusmetoden logo white

Vill du lägga ett bud?

Utgångspunkten för att lägga ett bud är att det bedöms som minst marknadsmässigt men det är den lokala mäklaren som gör den bedömningen, inte vi på Drömhusmetoden.

Givetvis ökar dina chanser om du lägger dig en bit över marknadspris, vissa mäklare kräver t o m detta för att kontakta säljaren och framföra budet. Om vi får så kallade skambud, återkopplar vi direkt till spekulanten och begär en höjning innan vi lämnar över det till mäklaren.

Vi gör alltså en första koll innan bud kan gå vidare till den lokala mäklaren för en mer djupgående bedömning.

Vad som är marknadsmässigt pris är inte en exakt vetenskap men vår modell utgår ifrån mäklarens bedömning och ger mäklaren fria händer att avgöra detta.

Samtidigt vill vi poängtera att vårt koncept är till för de spekulanter som är inriktade på ett eller flera specifika objekt och är villig att betala lite extra för det.

Andra – mer generella – efterfrågningar på fastighetsobjekt möter den traditionella bostadsmarknaden idag och där har vi ingen roll att fylla.