Drömhusmetoden logo white

Budet måste minst vara marknadsmässigt

Utgångspunkten för att lägga ett bud är att det betraktas som minst marknadsmässigt. Och det är den lokala mäklaren som gör den bedömningen, inte vi på Drömhusmetoden. Givetvis ökar dina chanser om du lägger dig lite över marknadspriset, vissa mäklare kräver t o m detta för att kontakta säljaren och framföra budet.

Vi gör en första koll på budet innan vi skickar det vidare till vår lokala mäklare

S k skambud återkopplar vi direkt till spekulanten och begär höjning för att lämna över det till mäklaren. Vi gör alltså en första koll innan bud kan gå vidare till den lokala mäklaren för en mer djupgående bedömning. Vad som är marknadsmässigt pris är inte en exakt vetenskap men vår modell utgår ifrån mäklarens bedömning och ger mäklaren fira händer att avgöra detta. 

 

Samtidigt vill vi poängtera att vårt koncept är till för de spekulanter som är inriktade på ett eller flera specifika objekt och är villiga att betala lite extra för det. Andra – mer generella – efterfrågningar på fastighetsobjekt möter den traditionella bostadsmarknaden idag och där har vi ingen roll att fylla. 

Hus med vit puts och svart dörr med ett träd framför, Drömhusmetoden

Kontaktinformation

För frågor eller ytterligare information, kontakta oss gärna via mail eller kontaktformuläret nedan:

info@dromhusmetoden.se

Kontakta oss